แนะนำตัว

วัด เป็นพุทธศาสนสถานที่ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน การธำรงความเป็นวัดเอาไว้จึงเป็นการผดุงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามให้เจริญสืบไปในภายหน้า

เชิญดื่มด่ำความงามของวัดในแง่มุมต่าง ๆ ได้ที่นี่