วัดพระแก้วไม่มีพระ แต่นักท่องเที่ยวแน่นสุด ถ้าพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย วัดพระแก้วจะต้องเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับการกล่าวชื่อออกมา เพราะวัดพระแก้วมีหลายสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้พระราชวังที่คนมักจะมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม การตกแต่งอาคารและสถาปัตยกรรมที่คงความเป็นไทย วัดวาอารามใกล้เคียง และมีพระแก้วมรกตที่เป็นพระพุทธรูปอันสวยงามประดับอยู่ การไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วสามารถทำได้โดยง่าย แต่หากอยากจะไปถวายเพลหรือจังหันจะเป็นไปได้ยาก เพราะวัดพระแก้วไม่มีพระอยู่ประจำ แม้จะเป็นวัดเก่าแก่ที่คึกคักก็ตาม ประวัติวัดพระแก้ว วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตโกสินทร์ วัดพระแก้วจึงเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์คู่เมืองและเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดคู่เมืองเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในกรุงอยุธยา อีกประการหนึ่งก็คือสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ความสวยงามของพระแก้วมรกต…

บนเรื่องนี้ไปวัดไหนดี? ขอให้ตรงจุดจะได้สมหวังดังใจ การบนบานศาลกล่าวเป็นหนึ่งในการแสดงความเชื่อ เพราะความเชื่อและศรัทธาในบางอย่างทำให้เกิดการบนบานขึ้นมาและเชื่อว่าคำกล่าวนั้นจะเป็นจริง มักจะมีการตั้งข้อแลกเปลี่ยนด้วยว่าหากสมหวังดังใจจะมีการแก้บน สิ่งที่มักจะนิยมนำมาแก้บน เช่น ไข่ต้มพันฟอง ตุ๊กตาประดับ น้ำแดง การแสดงมหรสพต่าง ๆ ตามแต่ความเชื่อของผู้บน ซึ่งวัดที่เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเรื่องการบนบานเช่นกัน บนบานเรื่องความรัก ความรักเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมาอย่างยาวนาน การขอพรเรื่องความรักเป็นได้ทั้งคนโสดและคนมีแฟน เพราะคนมีแฟนเองก็ต้องการให้คนรักเป็นคนที่ใช่และอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ วัดที่ขึ้นชื่อเรื่อการขอพรความรัก…

รู้จักวัดประจำพระมหากษัตริย์ไทย วัดเป็นศาสนสถานที่พบเห็นได้มากในประเทศไทย เพราะประเทศมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากและพระมหากษัตริย์ไทยเองก็นับถือพุทธศาสนา รวมถึงมีวัดประจำรัชกาลด้วย วัดประจำรัชกาลมักจะเป็นวัดที่มีประวัติผูกพันกับพระมหากษัตริย์องค์นั้น ๆ การรู้จักวัดประจำรัชกาลจึงเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน วัดในยุครัตนโกสินทร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยสมบูรณาธิราชย์เป็นยุคที่พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ บทบาทของพระมหากษัตริย์จึงเข้าถึงยาก จับต้องไม่ได้ วัดในยุคนี้จึงเป็นวัดที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่การปลูกสร้างและการตกแต่ง ต้องเป็นวัดที่มีความปราณีตในการสร้างทุกขั้นตอนและมีความหรูหรา วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดพระเชตุพนเป็นวัดเก่าแก่ที่รวบรวมคลังความรู้มากมาย ในช่วงย้ายราชธานีใหม่ ๆ…

เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่? เรื่องลี้ลับหลายเรื่องผูกติดอยู่กับศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พญานาคเองก็มีบทบาทในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่เวลาบวชจะต้องถามเป็นภาษาบาลีที่แปลว่า ท่านเป็นพญานาคปลอมตัวมาหรือไม่ แล้วนาคจะต้องตอบว่าไม่ใช่ รวมถึงการเรียกขานผู้บวชว่านาคก็เป็นการให้เกียรติพญานาคเช่นกัน ความเชื่อเรื่องพญานาคในพุทธศาสนา พญานาคเปรียบเสมือนสัตว์ในเทพนิยายหรือในตำนานความเชื่อที่มีพลังอำนาจเฉพาะตัว เป็นวัฒนธรรมร่วมในพื้นที่แถบเอเชีย พญานาคมีความคล้ายกับมังกรของจีนต่างกันที่กรงเล็บ หนวด และพญานาคบินไม่ได้ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือพญานาคและมังกรมีบทบาทในทางศาสนา สำหรับพญานาคมีบทบาทมากในทางพุทธศาสนา เช่น พญามุจรินทร์แผ่นแม่เบี้ยบังฝน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์และกำลังจะตรัสรู้นั้นได้เกิดฝนตกหนัก พญานาคในหนองน้ำนามว่าพญามุจรินทร์จึงได้เลื้อยไปขดตัวรอบฐานหญ้าคาและแผ่แม่เบี้ยเพื่อกันฝนให้พระพุทธองค์นานถึง 7…

ชื่อสุดน่ากลัวอย่างประตูผีมีที่มาจากวัดที่มีพระเจดีย์สีทองอร่าม สถานที่สำคัญหลายแห่งในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถจะช่วยให้มองเห็นความสำคัญของโบราณสถานมากยิ่งขึ้น และเห็นคุณค่าของการดำรงอยู่ของมัน วัดภูเขาทองหรือวัดสระเกศก็เช่นกันที่ดูเหมือนจะมีความโดดเด่นที่สถาปัตยกรรม แต่แท้จริงแล้วคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ไม่แพ้ที่ใดเลย ที่มาของคำว่าประตูผีและแร้งวัดสระเกศ ตำนานของประตูผีในที่นี้ชื่ออาจจะคล้ายตำนานสยองขวัญ แต่คำว่าผีในที่นี้หมายถึงเพียงศพเท่านั้น แต่จะมีดวงวิญญาณที่กลายเป็นผีหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ ประตูผีเป็นชื่อประตูเก่าแก่บริเวณแยกสำราญราษฎร์ใช้สำหรับเป็นสถานที่ที่ใช้ในการลำเลียงศพออกมาเผาหรือฝังบริเวณวัดสระเกศ เนื่องจากมีกฎว่าคนตายจะต้องเอาออกมาเผานอกเขตในวัง ซึ่งวัดสระเกศเป็นวัดที่ใกล้ที่สุด ต่อมาเกิดโรคระบาดในสมัยรัชกาลที่ 1 สมัยนั้นคนเป็นโรคห่าหรือโรคอหิวาตกโรค มีคนตายจำนวนมากจนลำเลียงออกมากองพะเนินในวัดสระเกศ มีฝูงแร้งเข้ามารุมจิกทึ้งซากศพมากมาย และเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกในสมัยรัชกาลที่ 3…