รู้จักวัดประจำพระมหากษัตริย์ไทย วัดเป็นศาสนสถานที่พบเห็นได้มากในประเทศไทย เพราะประเทศมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากและพระมหากษัตริย์ไทยเองก็นับถือพุทธศาสนา รวมถึงมีวัดประจำรัชกาลด้วย วัดประจำรัชกาลมักจะเป็นวัดที่มีประวัติผูกพันกับพระมหากษัตริย์องค์นั้น ๆ การรู้จักวัดประจำรัชกาลจึงเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน วัดในยุครัตนโกสินทร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยสมบูรณาธิราชย์เป็นยุคที่พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ บทบาทของพระมหากษัตริย์จึงเข้าถึงยาก จับต้องไม่ได้ วัดในยุคนี้จึงเป็นวัดที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่การปลูกสร้างและการตกแต่ง ต้องเป็นวัดที่มีความปราณีตในการสร้างทุกขั้นตอนและมีความหรูหรา วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดพระเชตุพนเป็นวัดเก่าแก่ที่รวบรวมคลังความรู้มากมาย ในช่วงย้ายราชธานีใหม่ ๆ…

ชื่อสุดน่ากลัวอย่างประตูผีมีที่มาจากวัดที่มีพระเจดีย์สีทองอร่าม สถานที่สำคัญหลายแห่งในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถจะช่วยให้มองเห็นความสำคัญของโบราณสถานมากยิ่งขึ้น และเห็นคุณค่าของการดำรงอยู่ของมัน วัดภูเขาทองหรือวัดสระเกศก็เช่นกันที่ดูเหมือนจะมีความโดดเด่นที่สถาปัตยกรรม แต่แท้จริงแล้วคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ไม่แพ้ที่ใดเลย ที่มาของคำว่าประตูผีและแร้งวัดสระเกศ ตำนานของประตูผีในที่นี้ชื่ออาจจะคล้ายตำนานสยองขวัญ แต่คำว่าผีในที่นี้หมายถึงเพียงศพเท่านั้น แต่จะมีดวงวิญญาณที่กลายเป็นผีหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ ประตูผีเป็นชื่อประตูเก่าแก่บริเวณแยกสำราญราษฎร์ใช้สำหรับเป็นสถานที่ที่ใช้ในการลำเลียงศพออกมาเผาหรือฝังบริเวณวัดสระเกศ เนื่องจากมีกฎว่าคนตายจะต้องเอาออกมาเผานอกเขตในวัง ซึ่งวัดสระเกศเป็นวัดที่ใกล้ที่สุด ต่อมาเกิดโรคระบาดในสมัยรัชกาลที่ 1 สมัยนั้นคนเป็นโรคห่าหรือโรคอหิวาตกโรค มีคนตายจำนวนมากจนลำเลียงออกมากองพะเนินในวัดสระเกศ มีฝูงแร้งเข้ามารุมจิกทึ้งซากศพมากมาย และเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกในสมัยรัชกาลที่ 3…