วัดประจำรัชกาล วัฒนธรรมที่บอกเล่าผ่านวัดแต่ละสมัย

October 31, 2021 by No Comments

รู้จักวัดประจำพระมหากษัตริย์ไทย

วัดเป็นศาสนสถานที่พบเห็นได้มากในประเทศไทย เพราะประเทศมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากและพระมหากษัตริย์ไทยเองก็นับถือพุทธศาสนา รวมถึงมีวัดประจำรัชกาลด้วย วัดประจำรัชกาลมักจะเป็นวัดที่มีประวัติผูกพันกับพระมหากษัตริย์องค์นั้น ๆ การรู้จักวัดประจำรัชกาลจึงเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

วัดในยุครัตนโกสินทร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์

สมัยสมบูรณาธิราชย์เป็นยุคที่พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ บทบาทของพระมหากษัตริย์จึงเข้าถึงยาก จับต้องไม่ได้ วัดในยุคนี้จึงเป็นวัดที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่การปลูกสร้างและการตกแต่ง ต้องเป็นวัดที่มีความปราณีตในการสร้างทุกขั้นตอนและมีความหรูหรา

  • วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนเป็นวัดเก่าแก่ที่รวบรวมคลังความรู้มากมาย ในช่วงย้ายราชธานีใหม่ ๆ รัชกาลที่ 1 ให้โปรดเกล้าฯ ให้ช่างสิปหมู่บูรณะวัดให้สวยสง่าและบรรจุองค์ความรู้หลายแขนงลงไป วัดนี้จึงกลายมาเป็นวัดประจำรัชกาล

  • วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณฯ หรืวัดแจ้งมีความสำคัญต่อรัชกาลที่ 2 มาก เพราะเป็นวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะทั้งพระอาราม และปั้นพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ตกแต่งวัดด้วยพระองค์เอง วัดนี้จึงกลายมาเป็นวัดคู่บุญญาของรัชกาลที่ 2

  • วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วัดราชโอรสาได้ตั้งชื่อพื่อเป็นเกียรติแก่รัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งต้องยกทัพไปรบกับพม่าและตั้งทัพที่วัดแห่งนี้ แต่ไม่มีพม่ายกทัพมา พระองค์จึงบูรณะวัดนี้เสียใหม่ให้สวยงาม

  • วัดประจำรัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ 4 เป็นวัดขนาดเล็กที่พระองค์ได้ใช้เงินส่วนพระองค์ซื้อที่สวนกาแฟเพื่อนำมาสร้างวัด หวังใจว่าจะเป็นวัดต้นแบบธรรมยุติกนิกาย ต่อมาจึงกลายมาเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 ที่มีการตกแต่งภายในด้วยพระราชพิธีสิบสองเดือนที่พระองค์ทรงประพันธ์และรูปสุริยุปราคาแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์

  • วัดประจำรัชกาลที่ 5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่พระองค์ทรงดำริให้สร้างเพื่อระลึกถึงพระมเหสีที่จากไป ทำให้วัดนี้มีความผูกพันกับรัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก

  • วัดประจำรัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรเป็นวัดที่มีความสำคัญกับพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ ทั้งการผนวชที่วัดนี้และการบูรณะฏิสังขรณ์ รัชกาลที่ 6 เองก็ผนวชที่วัดบวรเช่นกันจึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลได้

วัดในยุครัตนโกสินทร์ประชาธิปไตย

ยุคประชาธิปไตยเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริย์จะลดบทบาทลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำให้การเลือกวัดประจำรัชกาลจะเน้นวัดที่พระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่ง เช่น มีพระราชดำริให้สร้าง เป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ หรือเคยบวชเรียนที่วัดนั้น ๆ

  • วัดประจำรัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดนี้เป็นวัดเดียวกับรัชกาลที่ 5 เพราะในสมัยรัชกาลที่ 7 ไม่มีการสร้างวัด แต่ได้บูรณะวัดราชบพิธเอาไว้จึงยึดเป็นวัดประจำรัชกาล

  • วัดประจำรัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

การครองราชย์ของรัชกาลที่ 8 ค่อนข้างสั้น แม้จะยาวนานกว่ารัชกาลที่ 7 แต่ก็ถือว่ายังสั้น ทำให้วัดประจำรัชกาลเป็นวัดที่เป็นแหล่งประดิษฐานพระบรมราชรีรางคารของพระองค์เท่านั้น

  • วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วัดประจำรัชกาลที่ 9 เป็นวัดขนาดเล็ก เปลี่ยนชื่อเมื่อครั้งพระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี และเป็นวัดที่มีขนาดเล็กยึดหลักความพอเพียงซึ่งเป็นคำสอนที่เด่นของพระองค์

  • วัดประจำรัชกาลที่ 10 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนจนรัชกาลที่ 9 ประทานให้เป็นวัดอุปถัมภ์ของรัชกาลที่ 10 (พระยศโอรสาธิราชในขณะนั้น) ทำให้วัดนี้มีความเจริญมากขึ้นและกลายมาเป็นวัดประจำรัชกาล

วัดแต่ละรัชกาลมีความสวยงามและโดดเด่นตามแบบฉบับของตัวเอง นอกจากจะเป็นวัดปะจำรัชกาลแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งรวมเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์อีกด้วย วัดเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี ไม่ได้เสี่ยงโชคเหมือนเล่นสล๊อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่น เพราะฉะนั้นทุกวัดทรงคุณค่าแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *