เรื่องชวนรู้วัดพระแก้ว นักท่องเที่ยวเข้าได้ แต่พระจำวัดไม่ได้

October 31, 2021 by No Comments

วัดพระแก้วไม่มีพระ แต่นักท่องเที่ยวแน่นสุด

ถ้าพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย วัดพระแก้วจะต้องเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับการกล่าวชื่อออกมา เพราะวัดพระแก้วมีหลายสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้พระราชวังที่คนมักจะมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม การตกแต่งอาคารและสถาปัตยกรรมที่คงความเป็นไทย วัดวาอารามใกล้เคียง และมีพระแก้วมรกตที่เป็นพระพุทธรูปอันสวยงามประดับอยู่ การไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วสามารถทำได้โดยง่าย แต่หากอยากจะไปถวายเพลหรือจังหันจะเป็นไปได้ยาก เพราะวัดพระแก้วไม่มีพระอยู่ประจำ แม้จะเป็นวัดเก่าแก่ที่คึกคักก็ตาม

ประวัติวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตโกสินทร์ วัดพระแก้วจึงเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์คู่เมืองและเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดคู่เมืองเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในกรุงอยุธยา อีกประการหนึ่งก็คือสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง

ความสวยงามของพระแก้วมรกต

พระแก้วมรกตมีประวัติอันยาวนาน ได้รับการประดิษฐานไว้ในหลายพื้นที่ทั้งที่เขลางค์นคร เวียงพิงค์ นครเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร ความโดดเด่นของพระแก้วมรกตคือการแกะสลักพระพุทธรูปด้วยหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวที่มีความสวยงาม พระแก้วมรกตจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีเนื้อกายเขียวใสสะอาดตา มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระแก้วมรกตถึง 7 ตำแหน่ง กลายมาเป็นสิ่งเคารพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สาเหตุที่วัดพระแก้วไม่มีพระจำวัด

หากใครเคยไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วจะเห็นว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น แต่หากมองไปรอบ ๆ เพื่อหาพระสงฆ์สักรูปจะไม่มีพบเลย นั่นก็เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้

  • วัดพระแก้วนั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน เมื่อเดินออกจากวัดพระแก้วและเดินไปอีกเล็กน้อยจะพบกับประตูวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ นอกจากนั้นวัดพระแก้วยังมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับพระราชวังอีกด้วย การจะให้มีพระสงฆ์เข้ามาทำวัตรเช้า-เย็น หรือปฏิบัติกิจที่อาจส่งเสียงรบกวนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในรั้ววังที่ต้องการความเงียบสงบ
  • ความเชื่อว่าวัดพระแก้วเป็นวัดของพระพุทธเจ้าและพระแก้วมรกตเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ทำให้มีการเล่าลือกันว่าไม่ควรมีพระสงฆ์เข้ามาจำวัดหรือจำพรรษาที่นี่ เพราะจะเป็นการทับรอยพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจจะเป็นกุศโลบายไม่ให้มีการจำพรรษาของพระสงฆ์ก็ได้

ไม่ว่าจะด้วยเพราะเหตุใดแต่วัดพระแก้วก็กลายมาเป็นวัดในประเทศไทยที่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่เลย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย และรอบ ๆ วัดพระแก้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมการบริการครบครัน ไม่ว่าจะร้านอาหาร ร้านเสริมสวยปลูกผม สระไดร์ ทำเล็บ ร้านของฝาก รถโดยสาร ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *